“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 өдрийн аян”-д Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК нэгдэж байна

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 өдрийн аян”-д Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК нэгдэж байна

Түгээх:

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 өдрийн аян”-д “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК нэгдэж байна. 
Энэхүү 16 хоногийн хугацаанд Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, түүний хор уршгийн талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлж, хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх, нуугдмал гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, хохирогчийн эрх, хууль ёсны ашиг, сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.
“Хүчирхийлэл хүн бүхэнд хамаатай” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж, хүчирхийллийг таслан зогсоох, айдасгүй, амар амгалан орчинг бий болгоход дуу хоолойгоо НЭГТГЭЕ!

 

Бусад мэдээлэл