Яагаад Улаанбаатар хот гэж?

Яагаад Улаанбаатар хот гэж?

  • Их дээд сургууль, коллежийн 95,8 хувь, худалдаа үйлчилгээний 86 хувь, нийт хадгаламжийн 81 хувь, бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүдийн 76 хувь нийслэлд төвлөрч байна.
  • Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 66,6 хувийг Улаанбаатар хот дангаараа үйлдвэрлэж байна.
  • Жил бүр дунджаар нэг аймгийн оршин суугчидтай дүйцэх хэмжээний хүн ам нийслэлд шилжин суурьшдаг.
  • Жил бүр 70-80 мянга гаруй авто машин шинээр замын хөдөлгөөнд нэмэгдэн орж байна

НЭГ ҮГЭЭР ХЭЛБЭЛ “МОНГОЛ УЛС НЭГ ХОТ-УЛС” болжээ.

Улаанбаатар хотын тоон баримт

Газар нутаг (0.3%)

4,735.1 km2

Хүн ам (48%)

(1,639,172 / 3,414,941)

ДНБ (₮ 66.6%)

(24,683.6 / 37,280.8 тэрбум төгрөг)

Тээврийн хэрэгсэл (54.5%)

(568,866 / 1,043,028)

Их дээд сургууль, коллеж (95.8%)

(92 / 96)

Ерөнхий боловсролын сургууль (31.3%)

(257 / 820)

Цэцэрлэг (47.1 %)

(684 / 1,454)

Нийт өрхийн тоо (45.8%)

411,420 / 898,296